De realiteit van vandaag de dag met opwarming van de aarde en steeds meer natuurrampen tot gevolg dwingen ons om in de spiegel te kijken. Het bewustzijn binnen bedrijven en teams neemt gelukkig sterk toe: er moeten dingen veranderen. Welke rol verduurzaming binnen Bunzl speelt en hoe we onze klanten helpen om écht duurzame keuzes te maken? Daarover gingen we in gesprek met Sustainability Manager van Bunzl Nederland Joost Lip.

Vijf uitgangspunten voor duurzaamheid

Joost Lip is Sustainability Manager bij Bunzl sinds april 2021. Daarvoor werkte hij 7,5 jaar bij Bunzl Foodservice als Key Accountmanager. “Mijn achtergrond ligt in het hotelmanagement, ik ben een hospitality-man in hart en nieren,” vertelt Joost enthousiast. “In mijn werk bij Bunzl Foodservice kreeg ik echter te maken met verschillende duurzaamheidsvraagstukken bij klanten. Ik ontdekte dat ik daar energie van krijg: écht onderzoeken wat in de situatie van de klant de meest duurzame oplossing is. En zo ben ik op deze positie voor Bunzl Nederland gekomen.”

Bunzl Nederland bestaat uitnegenwerkmaatschappijen met elf merkidentiteiten welke actief zijn binnen foodservice, supermarkten, schoonmaak & hygiëne, safety, retail en zorg. “Een breed pakket met klanten in vele markten en maten. Door het aanbieden van duurzamere oplossingen aan onze klanten en transparant advies, kunnen we samen een grote impact maken,” legt Joost uit. En daarvoor licht hij vijf uitgangspunten toe.

  1. Houd het gesprek open en wees transparant

  2. Betrek alle ketenpartners bij de discussie

  3. Blijf op de hoogte van wet- en regelgeving

  4. Neem bij materiaalkeuze de hele lifecycle van een product mee

  5. Laat je goed informeren

1. Voer een open gesprek en wees transparant

“Transparantie is van groot belang als het om duurzaamheid gaat. Bijvoorbeeld over waar informatie vandaan komt, welke factoren er zijn meegenomen en wat de milieu-impact van een product werkelijk is. Hiermee voorkom je dat je keuzes gaat maken die gegrond zijn op aannames,” legt Joost uit. “We vertellen onze klanten niet wat ze moeten doen, maar duiken in het vraagstuk en stellen verdiepingsvragen. Dat maakt klanten bewuster en helpt ze duurzame beslissingen te nemen die past bij hun strategie. Klanten weten dat ze op ons kunnen vertrouwen voor eerlijk advies.”

Joost snapt dat duurzaamheid bij sommige klanten als complex en soms zelfs beangstigend over kan komen. “Mijn doel is om de klant te helpen begrijpen wat verduurzamen betekent en juist dienervositeit weg te nemen. Het moet een open gesprek blijven.”

2. Ga om tafel met ketenpartners

“Als leverancier kunnen we veel, maar om echt impact te maken is overleg met iedereen in de keten cruciaal. Denk aan de producenten, eindgebruikers, beslisorganen en afvalverwerkers. Wij kunnen nog zo'n mooi product van een innovatief materiaal op de markt zetten, maar als deze na gebruik niet goed verwerkt of gerecycled kan worden is dit een gemiste kans,” vertelt Joost.

Hij heeft over de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd met verschillende ketenpartners. Denk aan gemeenten, beleidsmakers, afvalverwerkers, productontwikkelaars en gebruikers. Door verschillende invalshoeken, expertises en rollen bij elkaar te brengen, hebben hij en andere Bunzl-collega's al meerdere successen geboekt. “Zo zijn we bijvoorbeeld met een grote hotelketen en hun afvalverwerker om tafel gegaan om samen te kijken naar optimalisaties in productstromen. Dit proces hebben we ook voor een samenwerkingsverband van zeven regionale ziekenhuizen doorlopen. Gedurende een5 tal sessie analyseren wij de gehele keten en gaan kijken waar het toevoegen van verpakkingsmateriaal kan worden geëlimineerd. Dit begint al bij het design van een product.”

3. Blijf op de hoogte van wet- en regelgeving

Duurzaamheid heeft gelukkig ook een plek op de politieke agenda. De R-ladder is hierbij een belangrijk uitgangspunt. “Een ontwikkeling in de wetgeving die grote impact heeft op onze bedrijfsvoering is bijvoorbeeld de SUP-wet. Ik lees me hierover goed in en volg webinars vanuit de overheid en het Afvalfonds om collega's en klanten hier goed over te informeren en tijdig in actie te komen. Maar bij Bunzl voldoen we niet simpelweg aan nieuwe wet- en regelgeving op gebied van verduurzaming. We proberen continue een stapje voor te lopen en zelf al te kijken naar alternatieven en andere materialen. Zo waren we al ruim voor de ingang van de SUP-wet gestopt met het inkopen van plastic rietjes,” legt Joostuit.

“Duurzaamheid is voor ons geen eindbestemming. Het is een continu proces van ontdekken, verbeteren en delen. Er zijn aan de lopende band nieuwe ontwikkelingen en het kan altijd nóg beter. Bovendien is duurzaamheid ook geen afdeling binnen een bedrijf: het is iets dat bij iedereen binnen de organisatie in zijn of haar systeem moet gaan zitten.”

4. Neem de hele levenscyclus mee bij materiaalkeuzes

De vraag wat nu een echt duurzaam materiaal is, blijft interessant. De tendens onder mensen lijkt vaak te zijn dat plastic de vijand is. Daar kijken we bij Bunzl anders tegenaan. “Plastic wordt niet alleen meer gemaakt van fossiele grondstoffen. Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor bio-based plastics van de 2de en 3de generatie. Zo kan er plastic gemaakt worden van algen, frituurvet of slib. Het is een prachtig materiaal voor het lang vers houden van voedsel en een goede bescherming van producten tijdens transport. Het grootste probleem bij plastic is zwerfafval en een juiste recycling van plastic. Daarom ligt onze focus op circulariteit en recycling als het op plastic aankomt. Ik ben bijvoorbeeld met verschillende bedrijven in gesprek waar recycleprocessen worden opgestart en er met codes wordt gewerkt om plastic te selecteren dat goed recyclebaar is,” legt Joost uit.

Bij het kiezen van een passend materiaal is het zaak om te onderzoeken wat de laagste milieu-impact heeft gedurende degehelelevenscyclus van een product. Suikerriet als grondstof is een geweldige innovatie, echter groeit het niet om de hoek en wordt het vervolgens naar China verscheept om er producten van te maken. Lokale impact en transportbewegingen beïnvloeden de milieu-impact. Maar ook de verwerking na gebruik: wanneer een afvalverwerker er niets mee kan, gaat het alsnog de verbrandingsoven in. Dit onderstreept wederom het belang van ketensamenwerkingen.

“Samengevat: kijk goed naar wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Of het echt nodig is of verminderd kan worden. Ik daag mensen graag uit om na te denken over zo goed mogelijk recyclebare materialen. Karton en papier zijn bijvoorbeeld geweldig geschikt voor recycling, maar enkel als het schoon en droog is,” aldus Joost.

5. Laat je goed informeren door betrouwbare bronnen

“Ik krijg vaak de vraag wat het meest duurzaam is, welk product het minste impact op het milieu heeft en of iemand voor single-use of herbruikbaar moet kiezen. Dit hangt af van het gebruik: hoe vaakwordt iets gebruikt voordatheteinde van delevenscyclusvan dit product bereikt is?” legt Joost uit.

“Voor duidelijke, transparante informatie verwijs ik graag naar het Kennisinstituut voor Duurzaam Verpakken (KIDV).Hier vind je informatie over de laatste ontwikkelingen op gebied van verpakkingen en kun je verschillende beslisbomen raadplegen op gebied van milieu-impact en recyclebaarheid van producten. Vooral voor de verpakkingen- en foodservice business heel relevant!”

Meer weten over duurzaamheid bijBunzl?

Bij Bunzl Nederland hanteren wij ons Believe beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Alles over dit beleid en recente acties vind je op onze website: believe.nl. Ben je klant van Bunzl en wil je meer weten over de mogelijkheden om te verduurzamen binnen jouw business? Jouw contactpersoon denkt graag met je mee.