Environment, Health & Safety bij Bunzl

Veiligheid, onderdeel van elke dag

Als werkgever hechten we groot belang aan de veiligheid van onze werknemers. Het uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid is dan ook te zorgen dat onze collega's minstens zo gezond weer naar huis keren als dat zij waren op het moment van binnenkomst. En als het even kan, juist nog iets beter. Dat betreft de fysieke gezondheid, maar uiteraard ook het mentale welzijn.

Om binnen ons decentrale model te borgen dat alle collega's op dezelfde veiligheidsstandaard kunnen rekenen hebben we een landelijke Enivronment, Health & Safety strategie opgesteld.

Naast de vele gezamenlijke acties, en landelijke en internationale processen, zoals audits, incidentenmeldingen en veiligheidsnormen, vullen de werkmaatschappijen de pijlers van deze strategie in naar lokale behoefte.

.

We zorgen voor onze medewerkers, zowel fysiek als mentaal

Het voorkomen van onveilige en ongezonde situaties is het startpunt. Bewustwording vergroten, trainingen geven en ondersteunende materialen en middelen aanbieden, is hoe we dat realiseren.

Een van de belangrijkste en meest invloedrijke middelen om onze missie te bereiken, zijn mensen en hun gedrag. We werken daarom continu aan het eigenaarschap rondom veiliigheid binnen onze organisatie. En streven naar een open feedbackcultuur waarin mensen zich comfortabel, bekwaam en empowered voelen om elkaar op juiste wijze te corrigeren wanneer middelen of situaties niet aan onze normen voldoen.

We bieden een veilige werkomgeving

Of middelen nu stilstaan of in beweging zijn, we zorgen ervoor dat ze aan alle normen voldoen om veilig te kunnen werken.

We zorgen er ook voor dat gasten op de hoogte zijn van onze veiligheidsregels, zodat ook zij op enige moment weer veilig en gezond vertrekken.

En natuurlijk hebben we ook oog voor de natuur, we doen zoveel mogelijk met een zo'n laag mogelijke impact.

We blijven scherp

We registreren alles wat we doen en leren daarvan. We blijven scherp door voortdurende training, zowel theoretisch als praktisch. We zoeken steeds naar verbetering, In ons zelf en de middelen die we gebruiken.