Bunzl: geschetst beeld in Volkskrant niet terecht

In het artikel in de Volkskrant van 17/18 november wordt de indruk gewekt dat het niet terecht was dat Bunzl ook haar reguliere bedrijfsactiviteiten voortzette gegeven haar betrokkenheid bij het LCH. Dat beeld doet geen recht aan de werkelijkheid: met het om niet ter beschikking stellen van medewerkers aan het LCH kan het natuurlijk nooit zo zijn dat je daarmee je normale bedrijfsactiviteiten zou moeten opschorten. Dat zou geen enkel bedrijf doen. Bovendien is het zo dat het verzoek tot leveringen aan Bunzl op initiatief van LCH zelf is gekomen en zijn de leveringen geaccordeerd door het Ministerie van VWS.

Bunzl erkent wel dat haar medewerkers binnen het LCH onterecht bij een aantal orders commissies hebben  bedongen, zoals zij in hun reguliere werkzaamheden gewoon waren te doen. Deze commissies zijn echter, toen de leiding daarvan kennis nam, teruggedraaid en onderzoek van zowel Bunzl zelf als van het ministerie heeft ook aangetoond dat er nooit een cent aan Bunzl is betaald.

Dat LCH hier toen niet meteen van op de hoogte is gesteld is correct. Echter, toen hierover aan het hogere management was gerapporteerd is er meteen een onafhankelijk onderzoek ingesteld, is het ministerie geïnformeerd en is het onderzoek ook ter beschikking gesteld. Ook aan het latere onderzoek vanuit het ministerie zelf heeft Bunzl constructief meegewerkt.

Bunzl is nog steeds trots op het feit dat zij in een tijd van crisis direct heeft gereageerd op het verzoek om bijstand van LCH en dat zij in staat is geweest de Nederlandse regering tijdig van kwalitatief hoogwaardige PBM te voorzien, zowel rechtstreeks als door toedoen van de inkopers die zij bij LCH heeft gedetacheerd. Naar schatting hebben de Bunzl inkopers voor ca. EUR 190 miljoen aan hoogwaardige PBM ingekocht voor LCH voor ca. EUR 40 miljoen minder dan op dat moment gebruikelijk was in de markt. Kortom, deze inzet van Bunzl heeft naar schatting geleid tot een besparing van EUR 40 miljoen voor de Nederlandse belastingbetaler.

Het Bunzl-concern is al tientallen jaren een van de grootste distributeurs van PBM ter wereld. Naar aanleiding van een verzoek van LCH aan het begin van de Covid-19 pandemie begin 2020, heeft Bunzl bereidwillig, op zeer korte termijn en kosteloos, drie inkopers ter beschikking gesteld om LCH te helpen bij de aankoop van essentiële PBM op een moment dat veel overheden en particuliere bedrijven wanhopig op zoek waren naar betrouwbare bronnen in een chaotische markt met aanzienlijke productschaarste. Deze inkopers identificeerden geschikte leveranciers en onderhandelden vervolgens namens LCH over volumes, goede prijzen, kwaliteit en leveringstermijnen, en de bestellingen werden door LCH rechtstreeks bij deze leveranciers geplaatst.