De locatie waarop de eerste Bunzl bomen geplant zullen worden is bekend! Dit zal gebeuren in het Andesgebergte van Bolivia, met als hoofddoel om in het gebied waar de bomen geplant worden de sociaaleconomische situatie van de bewoners te verbeteren door het verbeteren van landbouwpraktijken en het herstellen van beschadigde oppervlakten. Lees verder voor meer informatie over dit project!


Droogte in Bolivia

De Boliviaanse Andes is een prachtig gebied, met hoge bergen, bijzondere planten, bomen en diersoorten. Zo vind je hier de Andescondor, de grootste vliegende vogel ter wereld, de Viscacha, familie van de Chinchilla, en de Puyaraimondii plant.

De hooglanden worden bewoond doorinheemse Quechua en Ayamara gemeenschappen, die geïsoleerd en ver van grote steden leven. Voor hun inkomsten en levensonderhoud zijn ze afhankelijk van kleinschalige landbouw en veeteelt. Door ontbossing en niet-duurzaam landbouwgebruik zijn er nu echter watertekorten in dit gebied, waardoor oogsten mislukken en levensonderhoud van de bewoners in gevaar komt.

Trees for All gaat samen met partner Stichting Samay onder andere heel veel bomen planten op 45 hectare land, met als doel betere leefomstandigheden voor de gemeenschappen en een positieve impact maken op het klimaat!


Hoe gaan we de droogte aanpakken?

De boeren in de Andes verbouwen voornamelijk monoculturen op hun akkers, wat de grond uitput en minder vruchtbaar maakt. Bovendien eet het vee jonge planten en bomen op, waardoor er een kaal en droog landschap ontstaat. Om de droogte te bestrijden, moeten er niet alleen meer bomen geplant worden, maar ook trainingen gegeven worden en waterbassins worden uitgelicht. Wat er concreet gaat gebeuren:

1. ‘Agroforestry’ in samenwerking met kleine boeren

Agroforestry is een mooie manier om landbouwgrond duurzamer te maken: een combinatie van bomen planten en landbouw. Door een brede variatie van fruitbomen, inheemse bomen en groenten aan te planten raakt de grond minder snel uitgeput en kunnen boeren een grotere variatie van producten aanbieden voor de verkoop. In totaal werken hier ruim 350 kleine boeren aan mee.


2. Herbebossing ten behoeve van waterretentie in de grond

Er zal herstel van bossen plaatsvinden door het planten van bomen en planten in ontboste gebieden. Dat gebeurt bij uitstek rondom waterbronnen en waterinfiltratiezones hoog in de bergen. Door het herbebossen zal de waterretentie in de grond verbeteren en zo wordt erosie en degradatie van de grond voorkomen.


3. Aanleggen van waterbassins

In de gemeenschappen worden waterbassins gebouwd, die het hele jaar door water vasthouden. Boeren kunnen in droge perioden putten uit water dat hier is opgeslagen, om te zorgen dat gewassen ook in droge seizoenen water kunnen krijgen en er voldoende irrigatie van de bomen plaatsvindt.


4. Trainingen geven

De traditionele landbouwpraktijken hebben geleid tot uitputting van de grond. Daarom is het belangrijk om lokale gemeenschappen en boeren te trainen in duurzaam landgebruik. Naast trainingen over waterhuishouding, agroforestry en brandpreventie, zal Stichting Samay ook workshops en uitwisselingsbezoeken organiseren.


Bunzl steunt United Packaging Forest en Trees for All

Het goede doel dat Bunzl Nederland in 2022 en 2023 zal ondersteunen, is United Packaging Forest (UPF). Vanuit een samenwerking in de verpakkingswereld zal Bunzl via Trees for All zoveel mogelijk bomen gaan planten. Alle werkmaatschappijen zullen hieraan een bijdrage leveren, en samen willen we een bos aan bomen gaan planten!

Wil je meer weten over Bunzl, UPF en Trees for All? Lees dan dit artikel, en houdt onze LinkedIn-pagina in de gaten voor het laatste nieuws.